Talyp-ekonomistiň professional ygtyýarlylyklarynyň ösdürülmegi

Blog > Talyp-ekonomistiň professional ygtyýarlylyklarynyň ösdürülmegi

Ekonomika fakultetiniň belarus we türkmen talyplary, mugallymlary Moldawiýanyň Ekonomika Akademiýasynyň informassion howpsuzlyk döredijilik işleri bölüminiň inisiatiwasy boýunça XIV halkara informassion howpsuzlyk «Securitatea Informationala – 2018» atly maslahatynyň çärlerinde geçirilen wideomaslahatyna gatnaşdylar.

1-2-nji kursyň belarus we türkmen talyplary wideomaslahatynyň geçiriliş we ýola salyş tehnologiýalary bilen tanyşdylar, amaly hem tejribe görnüşde ekonomiki informasiýalar, hasap we komersiýa kafedrasynyň özleşdirilýän we owredilýän sapaklaryny barladylar. Mundan başga-da, talyplar iňlis diliniň çuňňur öwrenilmeginiň zerurlydygyna, halkara komunikassiýalarynda esasy guraldygyna göz ýetirdiler.

(ПереводАтаев Рустам Мерданович, группа МЭ-11)

Назад

Комментарии отключены.

Blog > Talyp-ekonomistiň professional ygtyýarlylyklarynyň ösdürülmegi

^Наверх^