Аб факультэце

Blog > Аб факультэце

Праз адукацыю — да поспеху

Наша мiсiя — падрыхтоўка высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў эканамiчнага напрамку, канкурэнтаздольных на рынку працы, на аснове выкарыстання сучасных адукацыйных тэхналогiй i навуковых вынiкаў, пастаяннага абнаўлення вучэбных курсаў, прыцягнення да выкладання найбольш квалiфiкаванага прафесарска-выкладчыцкага саставу, ўдасканалення умоў працы супрацоунiкаў, матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння кафедраў.

Эканамiчны факультэт — найбуйнейшы факультэт нашага унiверсiтэта. Ён з’яўляецца адным са старэйшых факультэтаў у Беларусi, дзе ажыццяўляецца  падрыхтоўка  высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў эканамiчнага профiлю.

Наша гiсторiя пачынаецца з 1969 года, калi на механiка-матэматычным факультэце педагагiчнага iнстытута iмя В. П. Чкалава была вылучана спецыяльнасць «Эканомiка працы». Адкрыцце эканамiчнага факультэта стала адметнай падзеяй для выкладчыкаў, студэнтаў i ўсiх жыхароў горада над Сожам. Са дня свайго заснавання i па цяперашнi час факультэт дынамiчна развiваецца.

За ўвесь час выпушчана болей за 7 тысяч высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў эканамiчнага профiлю, якiя сёння адыгрываюць значную ролю ў развiццi эканомiкi нашага рэгiёну i Рэспублiкi Беларусь.

Сёння эканамiчны факультэт з’яўляецца буйнейшым факультэтам ГДУ. На iм навучаецца больш за 700 студэнтаў, у тым лiку больш за 100 — замежных. Падрыхтоўка вядзецца па 6 спецыяльнасцях i 11 спецыялiзацыях першай ступенi вышэйшай адукацыi i 4 спецыяльнасцях другой ступенi (магiстратуры). Тыя, хто жадаюць павысiць сваю навуковую квалiфiкацыю, маюць магчымасць працягнуць навучанне ў аспiрантуры па спецыяльнасцях 08.00.01 — эканамiчная тэорыя, 08.00.05 — эканомiка i кiраванне народнай гаспадаркай, 08.00.12 — бухгалтарскi ўлiк, статыстыка, 08.00.10 — фiнансы, грашовае абарачэнне i крэдыт.

Падрыхтоўку спецыялiстаў ажыццяўляюць пяць кафедр, на якiх працуе звыш 60 вопытных выкладчыкаў, больш паловы з якiх маюць вучоныя ступенi i звання.

Перавагi нашай адукацыi

  • класiчная накiраванасць эканамiчнай адукацыi, якая спалучае фундаментальную i прыкладную падрыхтоўку i дазваляе працаваць выпускнiку ў любой галiне эканомiкi i эфектыўна канкурыраваць на рынку працы;
  • уключэнне у вучэбныя планы дысцыплiн, якiя адпавядаюць патрабаванням сучаснай рыначнай эканомiкi;
  • актыўнае ўкараненне i выкарыстанне сучасных навучальных прыёмаў i методык;
  • выкарыстанне у навучальным працэсе сучасных камп’ютарных тэхналогiй;
  • далучэнне студэнтаў да ўдзелу ў навукова-даследчай рабоце;
  • супрацоўнiцтва факультэта у навукова-адукацыйнай сферы з вядучымi навучальнымi установамi Францыi, Расii, Польшi, Кiтая, а таксама з прадстаўнiцтвамi беларускiх прадпрыемстваў за мяжой (у Чэхii, Аўстрыi, Расiйскай Федэрацыi);
  • сувязi з базавымi прадпрыемствамi пры правядзеннi вытворчых практык, ажыццяўленнi навуковых даследаванняў, забеспячэннi кар’ернага росту выпускнiкоў;
  • перадавыя пазiцыi факультэта ў Гомельскай вобласцi ў падрыхтоўцы спецыялiстаў для сферы знешнеэканамiчнай дзейнасцi.

Кантактная iнфармацыя

Установа адукацыi “Гомельскi дзяржаўны унiверсiтэт iмя Ф. Скарыны”

вул. Савецкая 104

246019 Гомель

Рэспублiка Беларусь

Дэканат эканамiчнага факультэта

Корпус 4, каб. 3-24

Тэл. (+375-232) 57-30-19

e-mail: econfac*gsu.by

Дэкан: Андрэй Канстанцiнавiч Кастэнка

Комментарии отключены.

Blog > Аб факультэце

^Наверх^